2/OFF, 3200 USD (EU)

Container, 9981 GRT 

2 cranes x 45t 

Date - asap 

---------------------------------------------

CH/ENG, 6500 USD, NON-EU)

2/OFF, 3200 USD (NON-EU)

Gen cargo, 7138 GRT, DEU flag

2 cranes x 80t

Date - beg of June

--------------------------------------------- 

MASTER, 8000 USD

Welder/fitter x 3, 1825 USD

MPP/Tween deck, 9611 GRT

2 cranes x 150

USA visa

Date - beg of June

---------------------------------------------

2/DECK FITTER 1825 USD

Container, 12029 GRT

2 cranes x 45t

Date - beg of June

---------------------------------------------

FTR, FTR/OILER, 1825 USD

Gen. cargo, 6540 GRT

USA visa

Date - beg of June

---------------------------------------------

2/OFF, 3200 US 

Container, 9981 GRT 

2 cranes x 45t 

Date -mid of July 

---------------------------------------------

MASTER (EU) - 6700  USD

CH/OF (EU) -4500 USD

S/ENG (EU) - 6000 USD

Gen cargo, 2545 GRT

ABC 6DZC-Diesel (MGO) with SCR, 1104KW

Date - mid of June

--------------------------------------------------------

CH/ENG - 8000 USD

2/ENG - 6000 USD

OS, 1190 USD

COOK - 1825 USD

Container, 8000 GRT

MAK 9M43 8400 kW

Date - beg of June

-----------------------------------------------

CH/ENG, 4500 USD

Gen cargo, 1939 GRT

DEUTZ, 737 kw

Date - beg of July

---------------------------------------------

ROV Pilots/ Trencher Operators 245 eur/day net (EU)

ROV system: Deep Dig-It

Date - 09.07.2020

--------------------------------------------------